IROP 2021-2027

Dle výzvy z 29. 5 2023 nemohou uchazeči, kteří byli podpoření v minulém programu, žádat o podporu. Bohužel tak obnova zámku momentálně pokračovat nebude.


IROP 3.1 - 2016

Dne 31. 3. 2016 byla podána žádost do programu IROP 3.1. Po více než roce čekání máme pro všechny dobrou zprávu, dotace byla zámku přidělena :-)

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Číslo a název výzvy: 06_15_015 13. výzva IROP - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK - SC 3.1

Název projektu: ZCR - PAMÁTKOVÁ OBNOVA ZÁMKU ČERVENÁ ŘEČICE

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000307

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál národní kulturní památky a využít ho k vyváženému rozvoji území západní části Českomoravské vrchoviny. To znamená stavebně jej obnovit, zároveň zpřístupnit některé dosud nezpřístupněné prostory památky a využívat jeho kulturní potenciál pro celoroční poskytování kulturních a vzdělávacích služeb veřejnosti. Projekt přitom klade důraz zejména na kvalitativní stránku náplně s využitím moderních a efektivních forem prezentace.

Předmět projektu: Předmětem projektu je realizace uceleného a komplexního souboru činností, které povedou k revitalizaci v současnosti nevyužívaného, zchátralého a pro veřejnost z převážné části nepřístupného areálu Zámku Červená Řečice.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR.